2.สินค้า กำจัดปลวกสคิวตัม SCUTUM น้ำยากำจัดปลวก มด และแมลงในดินขนาดเล็ก

สคิวตัม SCUTUM น้ำยากำจัดปลวก มด และแมลงในดินขนาดเล็ก

ควบคุมปลวกและกำจัดได้ในหนึ่งเดียวกับสคิวตัม

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ดี คือ การควบคุมปลวก พร้อมการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยสร้างแนวป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาทำรังได้อีกครั้ง มีการออกฤทธิ์แบบเข้มข้นจึงช่วยทำลายปลวกใต้ดินและบนดินได้อย่างหมดจด แต่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งคุณสมบัติเด่นเหล่านี้อยู่ในสารเคมีกำจัดปลวกคอมแพ็คที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการกำจัดปลวกแบบยกรัง ออกฤทธิ์ต่อตัวปลวกโดยตรงแต่จะไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ใช้กับสถานที่อะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกสคิวตัมสามารถใช้ได้กับทั้งบ้านเรือนทั่วไป, ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ, อาคารสำนักงาน และสถานที่ สำคัญต่าง ๆ ก็สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนรอบข้าง ไม่มีกลิ่นฉุน สามารถผสมน้ำเพื่อการฉีดพ่นได้ตั้งแต่ฐานรากในช่วงของการก่อสร้าง ควรใช้หลังการปรับหน้าดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมการใช้เทลงดิน, ฉีดพ่น หรือฉีดอัดใต้พื้นดินเพื่อป้องกันปลวกทำโพรงใต้ดินอย่างสะดวก แต่ถ้าเป็นการปลูกสร้างอาคารไปแล้วก็สามารถฉีดพ่นทั่วบริเวณบ้านได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกัน

สคิวตัม SCUTUM น้ำยากำจัดปลวก มด และแมลงในดินขนาดเล็ก - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี มี อย. ปลอดภัยแน่นอน - น้ำยากำจัดปลวก ของแท้ ราคาถูก คุณภาพดี มี อย. ปลอดภัยแน่นอน

สถานที่ใช้น้ำยากำจัดปลวก สคิวตัม  ใช้กับสถานที่ดังต่อไปนี้

 • ฉีดพ่น พื้นคอนกรีต
 • ราด พื้นคอนกรีต
 • สำหรับดินบริเวณตามแนวพื้นคอนกรีต
 • สำหรับก่อนการก่อสร้าง
 • หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อย
 • เทราด หรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีต
 • นอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด
 • อัดหรือฉีดพ่นตามรอยแตก
 • ปลวกขึ้น พื้นไม้
 • ปลวกขึ้น หลังคา
 • ปลวกขึ้น พื้นคอนกรีต
 • ปลวกขึ้น วงกบ
 • ปลวกขึ้น ภายนอกอาคาร
 • ปลวกขึ้น อาคารพาณิชย์
 • ปลวกขึ้น ก่อนและหลังปลูกสร้าง
 • ปลวกขึ้น โรงงาน
 • ปลวกขึ้น บ้านอยู่อาศัย
 • ปลวกขึ้น บ้านพัก
 • ปลวกขึ้น โรงแรม
 • ปลวกขึ้น โรงพยาบาล
 • ปลวกขึ้น อาคารเทศบาล
 • ปลวกขึ้น อาคารทั่วไป ที่อยู่อาศัย
 • ปลวกขึ้น ทาวโฮม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สคิวตัม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกสคิวตัม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณก่อนการใช้งาน เพื่อทำให้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ

 • เลือกใช้สารเคมีในกลุ่มฟิโพรนิล 5% W/V SC โดยเป็นสูตร SC หรือ Suspension Concentrate ที่มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นเฉพาะตัว แต่ไม่ฉุน
 • สารเคมีคอมแพ็คออกฤทธิ์เพื่อการควบคุมปลวกและทำให้ปลวกตายแบบช้า ๆ
 • คอมแพ็คออกฤทธิ์เพื่อการฆ่าปลวกแบบตายยกรัง แต่จะไม่ใช่การไล่ปลวก
 • การควบคุมของคอมแพ็ค คือ การออกฤทธิ์ให้ปลวกนำไปติดต่อกันผ่านการสัมผัสอย่างการทำความสะอาดซึ่งกันและกันกับการกิน จึงทำให้เป็นการตายอย่างต่อเนื่อง
 • เมื่อสารออกฤทธิ์จนถึงที่สุดแล้ว จะทำให้ปลวกทุกตัวที่ได้รับสารเคมีนี้ตายลง พร้อมทิ้งสารตกค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาสร้างรังได้ใหม่อีกครั้ง
 • แม้จะเป็นการทิ้งสารเคมีไว้เพื่อป้องกันปลวก แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน
 • ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใด

วิธีใช้งานผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกสคิวตัม

การใช้งานน้ำยากำจัดปลวกคอมแพ็ค จะต้องมีการผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ดังนี้

1.การใช้ช่วงก่อสร้าง

การใช้ในช่วงก่อสร้าง ควรทำหลังจากการปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำไปเทราดลงสู่ดินหรือใช้เครื่องฉีดพ่นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน เลือกใช้เป็นเครื่องพ่นแบบแรงดันต่ำประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และใช้เป็นหัวพ่นแบบละอองหยาบในอัตราส่วน 1:200 หรือน้ำยาคอมแพ็คประมาณ 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่าสะอาด 200 ลิตร แล้วนำไปใช้ในอัตราส่วน 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ซึ่งหลังจากการทำขั้นตอนนี้แล้วควรเทพื้นคอนกรีตทับทันที แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ทัน ให้ใช้พลาสติก PE หรือโพลีเอทิลีนคลุมตรงจุดที่ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อให้ประสิทธิภาพของสารเคมีคอมแพ็คทำงานได้อย่างเต็มที่

2.การใช้หลังก่อสร้างเสร็จแล้ว

การใช้งานกับอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว จะต้องมีการเจาะรูบนพื้นคอนกรีตที่มีระยะห่างประมาณ 20 เซนติเมตรขึ้นไป แล้วใช้เครื่องฉีดอัดพ่นแบบแรงดันต่ำประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอัดน้ำยาลงสู่ดิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นท่อสำหรับการฉีดน้ำยาลงดินโดยเฉพาะ ซึ่งท่อนี้จะต้องมีการสร้างไว้ตั้งแต่ในช่วงฐานราก ส่วนผสมของน้ำยาคอมแพ็คจะอยู่ที่น้ำยา 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร และใช้ในปริมาตร 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร แต่ถ้าเป็นการอัดน้ำยาลงท่อให้ใช้น้ำยาผสมน้ำ 5 ลิตรต่อความยาวของท่อ 1 เมตร ถ้าเป็นการขุดร่องให้ขุดกว้างที่ประมาณ 15 เซนติเมตรและลึก 30 เซนติเมตร หรือถ้าเป็นอาคารที่มีใต้ถุนสูง ให้เทลาดลงสู่ร่องดินที่มีความกว้าง 15 เซนติเมตร และลึกประมาณ 30 เซนติเมตรขึ้นไป

สคิวตัม SCUTUM น้ำยากำจัดปลวก มด และแมลงในดินขนาดเล็ก

คำแนะนำก่อนใช้งานสคิวตัม

ถ้าคุณต้องการใช้งานน้ำยาสคิวตัมอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างถูกต้องและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งาน, ผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยงมากที่สุด ควรดูคำแนะนำก่อนการใช้งานดังต่อไปนี้

 • ก่อนการใช้สารเคมีสคิวตัม ควรสวมใส่ถุงมือ, ใส่หน้ากากแบบมีเฟสชิลด์, ใส่ผ้าปิดปาก, เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีที่มีคุณภาพ และสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด
 • อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้กับน้ำยาสคิวตัม เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรทิ้งทันทีและไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
 • ภาชนะที่ใช้กับน้ำยาสคิวตัมควรแยกทิ้งเป็นขยะสารพิษ ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะชนิดอื่นและไม่ควรทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง
 • ขณะฉีดพ่นน้ำยาสคิวตัมไม่ควรให้เด็ก, ผู้ป่วย และสัตว์เลี้ยง อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 • ถ้าใช้สารเคมีสคิวตัมไม่หมดหรือซื้อเตรียมไว้เพื่อการใช้งาน ควรเก็บไว้ในพื้นที่แห้ง อุณหภูมิเหมาะสม ไม่ร้อนและไม่ชื้นจนเกินไป
 • ไม่ควรเก็บสารเคมีสคิวตัมไว้ใกล้กับเปลวไฟ พร้อมการเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรล้างทำความสะอาดทั้งมือและร่างกายให้เรียบร้อย

สคิวตัม ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกคุณภาพที่คุณไว้วางใจได้

ผลิตภัณฑ์น้ำยากำจัดปลวกสคิวตัม เลือกใช้สารเคมีในกลุ่มที่ให้การกำจัดปลวกด้วยสูตรเข้มข้น แต่จะไม่ทำร้ายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย, เด็ก และสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงพืชพรรณต่าง ๆ รอบบริเวณบ้านอย่างแน่นอน ออกฤทธิ์เพื่อการกำจัดปลวกอย่างช้า ๆ แต่ตายอย่างสิ้นซาก เพราะจะเป็นการทำให้ปลวกนำพาสารเคมี ไปติดต่อกันภายในรังและทิ้งสารไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาได้ใหม่อีกครั้ง พร้อมการอัดลงดินเพื่อสร้างแนวป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานได้ดี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผ่านการวิจัยมาแล้วเป็นอย่างดี จึงช่วยทำให้การกำจัดปลวกเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด

ถ้าคุณต้องการวิธีควบคุมและกำจัดปลวกอย่างปลอดภัย ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันและการกำจัดที่ดีเยี่ยม โดยไม่ส่งผลกระทบใดต่อสภาพแวดล้อมและผู้คน สามารถให้ความมั่นใจในการกำจัดปลวกได้ดีที่สุด แนะนำผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกสคิวตัม ตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถสร้างความสุขภายในบ้านแบบไร้ปัญหาปลวกกวนใจอีกต่อไป
เนื้อหาที่น่าสนใจ
เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

สั่งซื้อ น้ำยากำจัดปลวก
คลิกที่นี่เพื่อ แอดไลน์มาได้เลย แอด Line คลิก